Udgiver

På tryk:
H.C. Andersens Hus (Odense Bys Museer) v. Forlaget Odense Bys Museer

Online:
H.C. Andersens Hus (Odense Bys Museer)

Ansvarshavende redaktør

Ejnar Stig Askgaard: esas@odense.dk

Redaktionens adresse

Odense Bys Museer
Overgade 48
5000 Odense C
Att: Ejnar Stig Askgaard