Hvis du ønsker at bidrage til Anderseniana, er du velkommen til at kontakte redaktionen for at høre nærmere. Du kan f.eks. sende et idéforslag, hvor artiklens grundtanke kort skitseres. Eller du kan kontakte redaktionen pr. mail for at høre nærmere.

Har du allerede forfattet eller skal du i gang med at forfatte en artikel til Anderseniana er der en række principper for opsætning og formatering af teksten, som om muligt bedes efterlevet.
Vigtigst blandt disse er tre:
1. Opsætningen holdes så enkel, som det er muligt.
2. Citathenvisninger følger Chicago Manual of Style: http://Chicagomanualofstyle.org
3. Noter begrænses i det omfang det er muligt.

En udførlig guide til opsætning af manuskripter kan downloades her: Stylesheet_da.pdf
Et word-dokument, der følger den ønskede opsætning kan downloades her: Demotekst_da.docx

Kontakt redaktionen: esas@odense.dk eller på tlf.: 2090 1315

Vi ser frem til at høre fra dig