Anderseniana er et årsskrift om H.C. Andersens liv og værk.
I 1933 fik tidsskriftet sin begyndelse som resultat af et samarbejde mellem H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen-Samfundet.
Mens museet forestod redaktionen af tidsskriftet fungerede H.C. Andersen-Samfundet som udgiver. I 1955 påtog museet sig imidlertid også udgivelsesopgaven og Anderseniana har siden da samtidig også været museets årbog.


Anderseniana øsnker at belyse facetter af såvel mennesket som kunstneren H.C. Andersen og dennes produktion. Udgangspunktet er “interessen”, og i kraft at være et personalhistorisk tidsskrift rummer artiklerne i Anderseniana en stor spændvidde. Der er således ikke blot artikler af litteraturhistorisk eller -teoretisk art, men også mentalitetshistoriske og idéhistoriske artikler i tidsskriftet. Endelig har Anderseniana også fungeret som organ for publicering af tidligere uudgivet materiale fra H.C. Andersens hånd.


En sådan mangfoldighed ønsker redaktionen at bevare. I modsætning til tendensen i moderne kultur- og litteraturtidsskrifter vil de enkelte numre derfor sjældent være temabaserede.
Tidsskriftet favner bredt og vil også gerne favnes bredt – af både læsere og bidragydere.
Redaktionen hilser af den grund bidrag fra såvel interesserede amatører som forskere velkomne.


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1985-1986 1984 1983 1982 1981 1980 1978 - 1979 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1958 - 1959 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1943 1942 1941 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933