Anderseniana er et årsskrift om H.C. Andersens liv og værk.
I 1933 fik tidsskriftet sin begyndelse som resultat af et samarbejde mellem H.C. Andersens Hus og H.C. Andersen-Samfundet.
Mens museet forestod redaktionen af tidsskriftet fungerede H.C. Andersen-Samfundet som udgiver. I 1955 påtog museet sig imidlertid også udgivelsesopgaven og Anderseniana har siden da samtidig også været museets årbog.


Anderseniana øsnker at belyse facetter af såvel mennesket som kunstneren H.C. Andersen og dennes produktion. Udgangspunktet er “interessen”, og i kraft at være et personalhistorisk tidsskrift rummer artiklerne i Anderseniana en stor spændvidde. Der er således ikke blot artikler af litteraturhistorisk eller -teoretisk art, men også mentalitetshistoriske og idéhistoriske artikler i tidsskriftet. Endelig har Anderseniana også fungeret som organ for publicering af tidligere uudgivet materiale fra H.C. Andersens hånd.


En sådan mangfoldighed ønsker redaktionen at bevare. I modsætning til tendensen i moderne kultur- og litteraturtidsskrifter vil de enkelte numre derfor sjældent være temabaserede.
Tidsskriftet favner bredt og vil også gerne favnes bredt – af både læsere og bidragydere.
Redaktionen hilser af den grund bidrag fra såvel interesserede amatører som forskere velkomne.


Udgivelser 2001 - 2003

Køb Anderseniana i museumsbutikken »